Medische woorden
Lijst downloaden(!)
Leren
woorden
betekenis
Pharynix
Slokdarmhoofd
Oesophagus
Slokdarm
Gaster
Maag
Duodenum
12vingerige darm
Jejunum
Dunne darm(stuk)
Ileum
Laatste deel dunne darm
Colon
Dikke darm
Pancreas
Alvleesklier
Hepar
Lever
Rectum
Anus
Defecatie
Ontlasting
Ductus pancreaticus
Buis tussen alvleesklier en lever
Ductus cholodochus
afvoerbuis van galblaas
Maleana
Zwarte teerachtige ontlasting met kenmerkende geur
Cholangitus
Ontsteking van de galwegen
Intrusie factor
Een glycoprotieën wat door de maanwandelig wordt geproduceerd en is nodig voor de opname van vit. B12 in de dunne darm
Gastroscopie
Kijkonderzoek slokdarm, maag, 12vingerigedarm
Pernicieuze anemie
Verderfelijke kwaadaardige bloedarmoede
Haematemesis
Uitbraken bloed, bruinachtige kleur door inwerking van maagsap
Biopt
Weg genomen weefsel
Bilirubine
Afval die vrij komt na afbraak van oude rode bloedcellen
Laprascopie
Kijkoperatie
Ileostoma/colostoma
Kunstmatige uitgang
Reflux
Terug stromen van maaginhoud naar slokdarm
Rectaal toucher
Onderzoek endeldarm
Reguritatie
Terug vloeien van maag inhoud naar slokdarm/ mnd tgv organische passageproblemen
Retentie braken
De sluitspier van maag naar dunne darm is af gesloten
Fecaal braken
Braaksel ruikt naar faeces
Ileus
Darmafsluiting
Obstipatie
Niet kunnen poepen
Laxantia
Laxeermiddel
Rectum carcinoom
Endeldarmkanker
Colonscopie
Dikke darm onderzoek
Sigmoidoscopie
Kijkonderzoek endeldarm
Proctoscopie
Binnenkant endeldarm en anus
Candida oesofagitis
Slokdarmontsteking tgv schimmelinfectie