Taaldomein Jaar 1 (havo/vwo) hoofdstuk 6
Lijst downloaden(!)
Leren
Gegeven taal
Vertaling
acteur
film- of toneelspeler
avant-garde
jonge generatie van kunstenaars die met nieuwe vormen experimenteert
beeldhouwer
kunstenaar die beelden maakt
cabaretier
artiest die een afwisselend programma metconferences / liedjes sketches enz. brengt
choreograaf
ontwerper van balletten
collectie
vezameling
compositie
muziekstuk
debutant
iemand die voor het eerst optreedt
dirigent
leider van een orkest
drama
treurspel
expositie
tentoonstelling
grimeur
iemand die het gezicht een bewerking laat ondergaan die nodig is voor een toneelrol
improvisatie
onvoorbereid iets doen of maken / dichten / een redevoering houden of musiceren
inspiratie
bezieling (een ingeving geven of krijgen)
musicus
iemand die beroepshalve muziek maakt
opera
toneelstuk waarin muziek een overheersend aandeel heeft
première
eerste uitvoering van een toneelstuk / film of muziekstuk
recensie
artikel waarin iemand zijn mening geeft over een boek / film / concert of toneelstuk
regisseur
leider van toneelopvoeringen / film- en televisieopnamen
repertoire
lijst van toneelstukken / liederen enz. v e toneelgezelschap / zanger
scène
onderafdeling van een bedrijf dat eindigt met het komen of gaan van een persoon
sculptuur
beeldhouwwerk
souffleur
iemand die de toneelspeler zijn rol influistert
tournee
rondreis van een artiest of kunstenaar