Duits Kapitel 3 Zinnen2
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Duits
In dit gebouw zitten alleen maar bovenbouwleerlingen
In diesem Gebäude gibt es nur Oberstufenschüler
De leerlingen gaan als ze 12 jaar oud zijn naar de eerste klas
Die Schüler kommen mit 12 Jahren in die erste Klasse
Wij maken elk jaar een schoolreis naar Engeland
Wir machen jedes Jahr eine Schulfahrt nach England
Het project wordt door twee docenten begeleid
Das Projekt wird von zwei Lehrern betreut
In de aula zijn er soms feesten en uitvoeringen
In der Aula gibt es manchmal Feste und Aufführungen
Na zes jaar doe je op het gymnasium eindexamen
Nach sechs Jahren macht man Abitur am Gymnasium
Onze school heeft een goede reputatie
Unsere Schule hat einen guten Ruf
Wij hebben uitwisselingsprojecten met Polen en Spanje
Wir haben Austauschprojekte mit Polen und Spanien