4 Feelings and attitudes English > Dutch
Lijst downloaden(!)
Leren
Engels
Nederlands
to be eager
heel graag willen
keen
enthousiast
overwhelmed
overweldigd
bliss
geluk
bliss
genot
seductive
verleidelijk
to long
sterk verlangen
gratitude
dankbaarheid
hilarious
zeer grappig
allegiance
trouw
hostile
vijandig
to appal
verbijsteren
appaling
vreselijk
indignant
verontwaardigd
outrage
verontwaardiging
disdain
minachting
to despise
minachten
resentment
haat
resentment
wrok
biased
bevooroordeeld
furious
woedend
anxious
ongerust
concerned
bezorgd
exasperated
erg geïrriteerd
anguish
enorme bezorgdheid en angst
agonizing
zeer pijnlijk
dejected
neerslachtig
to daunt
ontmoedigen
to sense
voelen
commitment
grote inzet
tendency
neiging
blunt
bot
patronising
neerbuigend
condescending
neerbuigend
suspicious
verdacht
malicious
kwaadaardig
malicious
boos
to envy
benijden
to grieve
treuren
to mourn
rouwen
to dedicate to
wijden aan
to come to terms with
accepteren
to implore
smeken