schreib mal! redemittle - 2
Lijst downloaden(!)
Leren
nederlands
duits
Het is niet eerlijk tegenover de andere
Es its nicht fair den anderen gegenüber
Af en toe iets van internet halen, dat doet toch iedereen
Ab un zu mal was vom Internet downloaden, das macht ja jeder
Alle leraren zouden door de leerlingen beoordeeld moeten worden
Alle Lehrer sollten von den Schüler im Allgemeinen gerecht urteilen
Ik geloof dat leerlingen over het algemeen rechtvaardig oordelen
Ich glaube, dass Schüler im Allgemeinen gerecht urteilen
Wij moeten over de leraren een enquête invullen
Wir müssen über die Lehrer einen Fragebogen ausfüllen
Ik kan niet goed met mijn biologieleraar opschieten
Ich verstehe mich nicht gut mit meinem Biologielehrer
Ik kan het goed met mijn leraar geschiedenis vinden
ich komme gut mit meinem Geschichtslehrer aus
Mijn leraar wiskunde is op school erg geliefd
Mein Mathelehrer ist in der Schule sehr beliebt
Is je klassenleraar begripvol en humoristisch?
Ist dein Klassenlehrer verständnisvoll und humorvoll?
Huiswerk maken hoort er nu eenmaal bij
Hausaufgaben machen gehört halt dazu
Zou u mij a.u.b. nadere informatie kunnen mailen?
Könnten Sie mir bitte nähere informationen mailen?
Kun je ook als beginner aan deze cursus deelnemen?
Kann man auch als Anfänger an diesem Kurs teilnehmen?
Zou u mij a.u.b. een folder kunnen sturen?
Könnten Sie mir bitte einen Prospekt schicken?
Kunt u mij alstublieft over de cursustijden informeren?
Könnten Sie mich bitte über die Kurszeiten informieren?