schreib mal! redemittle - 1
Lijst downloaden(!)
Leren
nederlands
duits
Ik vind dat een zeer goed idee
Ich halte das für eine sehr gute Idee
Leraren weten vaak niet wat ze anders zouden kunnen doen
Lehrer wissen oft nicht, was sie anders machen könnten
Ik ben van mening dat de eisen steeds hoger worden
Ich bin der Meinung, dass die Anforderungen immer höher werden
Dit standpunt neem ik in
Diesen Standpunkt vertrete ich
Met deze stelling ben ik het helemaal niet eens
Mit dieser These bin ich überhaupt nicht einverstanden
Leraren zou je niet op het internet moeten beoordelen
Lehrer sollte man nicht im Internet bewerten
Zoals ik al heb uitgelegd, ben ik er tegen
Wie ich bereits erklärt habe, bin ich dagegen
Ik dit artikel gaat het over teksten, die van internet gedownload zijn
In diesem Artikel geht es um Texte, die vom Internet heruntergeladen sind
Ik zou graag dit onderwerp willen behandelen
Ich möchte gern über dieses Thema sprechen
Ik wil graag met betrekking tot dit onderwerp een standpunt innemen
Ich möchte gern zu diesem Thema Stellung nehmen
Volgens mij leer je zo niets
Meiner Meinung nach lernt man so nichts
Ik vind dat iedereen dat oor zich zelf moet beslissen
Ich bin der Meinung, dass das jeder für sich selber entscheiden muss
Je leert je tijd beter in te delen
Man lernt, sich siene Zeit besser einzuteilen
Een goede opleiding is tegenwoordig belangrijk
Eine gute Ausbildung ist heutzutage wichtig
Niet alles wat op internet staat moet je zonder meer overnemen
Nicht alles, was im Internet steht, sollte man ohne Weiteres übernehmen
Ik ben van mening dat je geen werkstukken van andere zou moeten kopiëren
Ich bin der Ansicht, dass man keine Arbeiten von anderen kopieren sollte