H3 les 5 nl-en
Lijst downloaden(!)
Leren
Nederlands
Engels
alhoewel
although
alles bij elkaar
all in all
bedrijfsleven
industry
behalve/naast
besides
behouden
maintain
beroep
occupation
beschouwen
consider
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g.
duidelijk
clear
formulier
form
functie
position
gastheer/-vrouw
host
geduldig
patient
gemeenschap
community
geschikt voor
suited for
gids
guide
goede doel
cause
klas
form
middelbare school
secondary school
noodgeval
emergency
óf ... óf
either or
om zo, zodat
in order to
ontslaan
fire
op het VWO zitten
attend a school of pre-university education
opvang
shelter
rondleiding
tour
saai
boring
toevoegen
add
trots op
proud of
vakkundig
proficient
van tevoren
in advance
verantwoordelijkheid
responsibility
verscheidenheid aan
range of
voldoening
satisfaction
voor de kost doen
do for a living
vooral
mainly
vooruitzichten
prospects
vraag en aanbod
supply and demand
vrijwilligerswerk
voluntary work
vrijwilliger
volunteer
zich verheugen op
look forward to
zich veroorloven
afford